Những chức năng của phần mềm ERP trong quản lý doanh nghiệp

Triển khai ERP đang trở thành xu hướng quản lý cho các doanh nghiệp vừa và lớn hiện nay. ERP là sự tích hợp những chức năng chung của tổ chức vào một hệ thống duy nhất, bởi vậy nó giúp hoạt động kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những chức năng cơ bản của phần mềm ERP để hiểu tại sao các doanh nghiệp lại cần phần mềm này đến như vậy.

Phân hệ quản trị rõ ràng

Một trong những tính năng quan trọng của phần mềm ERP là phân hệ quản trị rất rõ ràng: hệ quản trị nguồn nhân lực, quản trị mua và bán, quản trị tài chính, quản trị quan hệ khách hàng, …

 

phan-mem-erp-quan-tri-hieu-qua

 

Mỗi phân hệ hoạt động trên cơ chế vừa độc lập vừa gắn kết với nhau, sau đó sẽ được quy về một thể thống nhất để dễ dàng hơn cho quá trình quản lý. Tùy vào quy mô và mục đích sử dụng mà doanh nghiệp có thể thêm hay bớt các phân hệ quản trị trong ERP.

Kiểm soát quá trình hoạt động

Một phần mềm ERP hoàn thiện sẽ phải thể hiện được hết các quá trình của hoạt động kinh doanh. ERP giúp doanh nghiệp kiểm soát được nguyên liệu trong kho, tình trạng các tài sản cố định và kiểm soát cả chất lượng của sản phẩm, dịch vụ.

Sau khi cập nhật tình hình, phần mềm sẽ có các module tự động chuyển hóa dữ liệu trên hệ thống, từ đó giúp nhà quản trị dễ dàng nắm bắt tình hình và có những quyết định đúng đắn.

Chính bởi nhiều tính năng như vậy nên việc triển khai ERP còn được coi là giải pháp hữu hiệu phục vụ cho quá trình quản lý của doanh nghiệp hiện nay.

 

thong tin quan ly doanh nghiep hieu qua

 

 

Tổng hợp và đồng bộ các dữ liệu

ERP có nhiều module thực hiện các công việc khác nhau, và sau mỗi quá trình, ERP sẽ tổng hợp, đồng bộ các dữ liệu và đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa chúng. Sự chuyển hóa dữ liệu diễn ra thật đơn giản trên một hệ thống, từ đó đảm bảo các hoạt động của doanh nghiệp luôn tuân theo một thể thống nhất.

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *